سه‌پایه نقاشی

در لیست زیر انواع سه‌پایه های بومیران را مشاهده می نمایید که هرکدام دارای ویژگی ها و کاربرد های منحصر به خود می باشند. تمامی سه‌پایه های بومیران از چوب با کیفیت و با برش های مهندسی شده ساخته شده اند تا ضمن سبکی، استحکام و مقاومت بالا، زیبایی را نیز به همراه داشته باشند.